Kenko Kakigori

Kenko Kakigori (Milk Ice)

RM13

With 2 fruit Toppings and 3 Grains toppings.

Kenko Kakigori (Yogurt Ice)

RM14

With 2 fruit Toppings and 3 Grains toppings.